Bomen en hun speciale energie

Bomen en hun speciale energie.

Mensen hebben in alle eeuwen goed op de bomen in hun omgeving gelet. Boomkalenders zijn daarvan een goed voorbeeld. Dat is niet alleen voor het nut van hun hout of van hun schaduw of voor veevoer. Dat ook natuurlijk, maar er is meer dat hun belangstelling voor speciale bomen kan verklaren. Alle vitale bomen hebben namelijk een uitstraling, je krijgt er energie van. Je kunt je aan hen opladen. Hoe zit dat eigenlijk?

We weten inmiddels van drie mogelijk verklarende factoren.

Een factor is het magnetische veld van de draaiende planeet aarde. Dat veld kent aan de aardoppervlakte lijnen van relatief grotere sterkte. De meest bekende lijnen staan bekend als het oude Romaanse Net, en als Curry-net en Hartmann-net die halverwege de vorige eeuw werden ontdekt en gemeten. Als een boom op zo’n lijn groeit gebruikt hij daarvan de energie.

Het andere verschijnsel is de permanente elektrische en magnetische spanning tussen de lucht en de aarde. De atmosfeer heeft een positieve elektrische lading die tot gevolg heeft dat negatieve lading zich ophoopt aan het aardoppervlak. Bomen staan met hun wortels in de aarde en met hun kroon in de lucht. Zij gebruiken die energie in hun levensprocessen en transformeren die ook. Naast de bomen zijn er ook plekken waar die ontladingen rechtstreeks plaatsvinden tussen atmosfeer en aarde. Dat zijn energieplekken, vaak met een diameter van enkele meters.

De derde factor is het elektrische karakter van bomen. Je kunt je dat wel voorstellen als je beseft dat er zouten vanuit de wortels beneden naar boven stromen en suikers van de bladeren boven naar beneden. Die zijn opgelost in water en voeren elektrische lading met zich mee. Deze verticale stroom is meetbaar in milli-Ampere, ze varieert met de dag en met het seizoen en wordt sterker naarmate de boom ouder en dikker wordt. Ook de spanning is meetbaar met een huis-tuin- en keuken-apparaatje van de bouwmarkt. Deze spanning schommelt ook, meestal tussen de 100 en de 600 milliVolt. Een lage spanning wijst op een zwakke gezondheid en een hoge spanning, zo boven de 150 mV, wijst op een vitale boom. De Tsjechisch onderzoeker dr. Vladimir Rajda heeft hier veel onderzoek naar gedaan en op basis daarvan heeft hij de bosdienst geadviseerd over bosonderhoud.

Solar en lunar bomen.

Bomen staan permanent in die spanning tussen aarde en atmosfeer, en zij lossen die spanning ook op. Ze transporteren lading. Sommige bomen doen dat voornamelijk in de richting omhoog, Maja Kooistra noemt dit lunar bomen. Andere bomen geleiden juist naar beneden en die noemt zij solar. Zij werkt dat verschijnsel geweldig helder uit in haar boek ‘Ontmoetingen met bomen’. Beuk en linde bijvoorbeeld zijn lunar. Als je tegen zo’n stam gaat staan of zitten dan merk je na een minuut of tien dat je hoofd helderder wordt. Eik en es en berk zijn solar. Daaronder merk je dat je energie krijgt om wat te gaan doen. Het aardige is dat je de richting van deze stroom kunt leren voelen met je handen. Dus je kunt, afhankelijk van je behoefte, kiezen welke boom op elk moment je het beste oplaadt.

Variaties in sterkte en functie

Maja maakt nog een onderscheid in de kwaliteit en de functie van speciale bomen, vooral in samenhang met de plek waar zij staan. Dit aspect heeft zij uitgewerkt in haar recente boek ‘De Aarde, de Hemel en de Bomen’. Er zijn bomen met een krachtige uitstraling. Die noemt zij krachtbomen. Die hebben verbinding met een of twee lijnen van die magnetische netten. Sommige krachtbomen staan bovendien op een energieplek met sterk binnenkomende energie (een zonneplek) of met sterk uitgaande energie (een maanplek). Deze extra invloed versterkt de uitstraling van deze bomen. Tenminste als een solar boom op een zonneplek staat of een lunar boom op een maanplek. Mensen voelden dat en gingen zulke bomen en plekken gebruiken voor belangrijke gebeurtenissen of beslissingen. Zij hadden het idee dat de neerkomende energie hen onder invloed stelde van hemelse krachten. En de opgaande energie zagen zij als aardse kracht die hielp bij goede oogst en gezondheid en ze legden verband met aardse godinnen. Zulke plekken met zulke krachtige bomen werden heilige bomen. Dus een hele zone eromheen, waarin hun uitstraling voelbaar was, werd een religieus centrum. Aanvankelijk in de open lucht maar later ook met tempels en dergelijke. Veel later werden de eerste christelijke kerken bij voorkeur op deze plaatsen gebouwd.

Dan is er nog een speciale categorie bomen. Dat waren heilige bomen van uitzonderlijke kracht. Zij stonden symbool voor het vroegere sjamanistische wereldbeeld dat er een bovenwereld is, een middenwereld en een benedenwereld. De boom was de kernverbinding tussen deze drie werelden en werd gezien als de As van de Wereld. De es is daarvan een voorbeeld vanuit de Keltische geschiedenis. De es noemden zij Yggdrasil. En dergelijke bomen op zulke krachtige plekken waren zeldzaam en daarom mochten veel meer mensen in een relatief groot gebied er gebruik van maken voor hun gewichtige zaken. Er waren vaak monniken die zo’n heilige boom of plek gingen bewonen. Ze hadden die dan overgenomen van de lokale bewoners en gekerstend. Een slimme zet omdat de mensen wisten dat het een sterke en religieuze plek was, maar ook een riskante zet. Sommigen kapten heilige bomen om en werden vervolgens zelf door de lokale bewoners gedood. Dat overkwam de missionaris Bonifacius in de zevende eeuw bij Dokkum.

In een gunstiger licht kun je je afvragen of de heilige boom waaronder Boeddha verlicht werd (een Ficus religiosa, een lunar boom) ondersteunend is geweest bij zijn verlichting. Lunar bomen maken je geest helder.

Die uitstraling en die energiestroom van de boom kun je voelen.

Deze energie kun je inderdaad leren voelen. In de praktijk blijkt dat 90% van de mensen het snel leert. Hoe zou dat voelen dan kunnen werken?

Hier is een denkoefening om dit verschijnsel te kunnen begrijpen. We weten al van de boom dat die een elektrische stroom kent. Van de natuurkunde lessen op de middelbare school herinneren we ons dat elke elektrische stroom een magnetisch veld oproept – en omgekeerd. Elke boom heeft dus een eigen magnetisch veld om zich heen. Ook wij mensen hebben zo’n magnetisch veld om ons lichaam omdat ook wij zwakke elektrische stroompjes in ons lichaam hebben. Als je nu zo’n boom nadert, dan gaan beide magnetische velden elkaar raken – dat voel je in je handen of je borstkas – en als je verder doorloopt naar de stam dan ervaar je subtiele veranderingen in dat veld. Je zenuwbanen – en ik vermoed ook je bloedbanen en je collageen banen – werken als een soort antenne stel ik me voor, zij vangen die wisselingen in magnetische velden op en zetten die om in subtiele elektrische signalen die echter sterk genoeg zijn om in je bewustzijn geregistreerd te worden: je ervaart het energieveld van de boom. Sterker nog, als je er wat meer ervaring mee krijgt, dan ga je verschillen voelen in de kwaliteit van die energie. Soms voelt het zacht en harmonisch, soms prikkelend en soms stroperig. Het eerste doet zich voor bij gezonde en vitale bomen, hun energiebanen voelen zacht en harmonisch aan. De prikkeling wijst op stress in de boom zelf of in de omgeving. Taaiheid of stroperigheid wijst op interne blokkades in de energiestroom en in de groeiprocessen.

En hetzelfde verschijnsel vind je bij kamerplanten en in je tuin. Maar hun uitstraling is meestal zwakker dan van oudere bomen. Toch kun je uit je energetische ervaring met kleinere planten ook veel informatie verkrijgen over de beste verzorging.

Eigenlijk kun je zeggen dat je de natuur kunt ontmoeten, dat het menselijk wezen met de natuur kan communiceren.

En dat kun je leren … Mocht je daarvoor belangstelling hebben, geef me dan een seintje aan kieftetcetera@gmail.com . We kunnen altijd een halve dag cursus ontwerpen voor een groepje van 6 tot 10 personen.

Henk Kieft

4 comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Beste Henk,
  Ik ben weer wat aan het grasduinen op je site en in je boek. Een goede en kennelijk gevoelige kennis van me ervaarde na terugkomst van vakantie de invloed van zo’n mast voor telefoonverkeer. Zo erg dat ze hun pas gekochte en verbouwde huis weer verkocht hebben. Ze vroegen zich af, waarom ze dat niet eerder had gevoeld en het enige wat hun plausibel leek was dat een grote taxusboom tussen hun huis en die mast tijdens hun afwezigheid gekapt was.

  • Beste Gerard,

   Interessante ervaring! Er zijn Duitse studies die helder (met foto’s) aantonen dat bomen sterk kunnen reageren op de frequenties van zendmasten in de buurt. Dit gegeven kunnen we koppelen aan de inzichten in de GPEC (Geo-Phyto Electric Currents) – dus dat we de boom ook als elektrisch verschijnsel kunnen benaderen. Een boom kan dus elektrische lading geleiden, en ik denk vooral de energie van de EM-straling van zendmasten naar de aarde kan afvoeren. De ervaring die je beschrijft van je gevoelige vrienden – met de gekapte Taxus-boom – duidt erop dat de taxus daar een rol in gespeeld kan hebben.
   Andere lezers bij deze uitgenodigd ook hun ervaringen met bomen en zendmasten te delen.

 • Hallo Henk,
  Ik heb ook enige ervaring wat betreft bomen en energie. Over wat ik zie is niets te vinden op internet.
  De Berkenboom in de tuin kan rond middernacht plotseling oplichten met een wisselend fel wit licht , langzaam verdwijnt het mooi vloeiend naar boven weg . Overweldigend mooi.

  • Hallo Fons, Google eens op Sint-Elmsvuur.
   “Wanneer doet het Sint-Elmusvuur zich voor?
   Natuurlijk is het Sint-Elmusvuur alleen te zien bij donker weer. Voornamelijk dus in de herfst of in de winter. En dan nog bij bepaalde weersomstandigheden, regen- hagel- of sneeuwbuien en een naderende onweersbui. Er ontwikkelt zich dan een sterke elektrische spanning aan de grond. Om het Sint-Elmusvuur te doen ontstaan zijn er spanningsverschillen nodig van enige duizenden volt/cm. Er ontstaan dan zogenaamde elektrische sproei-ontladingen. Een sproei-ontlading is een bekend verschijnsel in een hoogspanningslaboratorium. Bij zeer sterke elektrische velden kunnen de sproei-ontladingen zich in het open veld ook op personen voordoen.
   Het luchtelektrische veld is het sterkst boven hoog uitstekende punten, zodat het bij voorkeur daar te zien zal zijn. Te denken valt aan scheepsmasten, hoge palen (lantaarns) en vlaggenmasten. En jij zou daar bomen aan toe kunnen voegen.

   Hoe manifesteert het Sint-Elmusvuur zich?
   In het donker kan men soms bij zichzelf of een ander plotseling kleine blauwe vlammetjes zien, aan de kleding, het haar, de vingertoppen. Ook kan het zichtbaar zijn op hoge punten.
   Een landbouwer vertelde eens nadat hij er een lezing over had bijgewoond: “Het was begin november en guur weer. Af en toe een bui. Ik zat te melken en zag eerst aan de koe en even later aan mijzelf vlammetjes. Ik sloeg op mijn jas en toen kwamen er nog meer. Ik raakte in paniek en ben in een ondiepe sloot gesprongen omdat ik dacht in brand te staan”.
   Mensen die het hebben meegemaakt, zeggen aan de vingertoppen een prikkelend gevoel te hebben gekregen. Ook zeggen sommige ooggetuigen een knetterend geluid(je) te hebben gehoord. Op filmpjes in vliegtuigcockpits is te zien dat het Sint-Elmusvuur veel wegheeft van heel kleine bliksemflitsen. Ook Columbus schijnt het waargenomen te hebben. In het verleden zag men het verschijnsel als een bovenaards wonder; een goddelijk teken.