The mysterious singing of plants

Here are the most fascinating parts of Jean Thoby’s recent book (www.plantarium.eco) ‘Le Chant Secret des Plantes‘ (Rustica editions, Paris. 2019). The subtitle reads ‘RefreshingRead more

Het geheimzinnige zingen van planten

Hier volgen de meest boeiende onderdelen van het recente boek van Jean Thoby (www.plantarium.eco) ‘Le Chant Secret des Plantes’ (Rustica editions, Paris. 2019). De ondertitel luidt ‘Zich herbronnen dankzijRead more

Het Hart als Zintuig. Hoe planten hun geheimen onthullen

Marita Mutsaerts heeft een prachtige samenvatting geschreven van het boek ‘Het hart als zintuig: hoe planten hun geheimen onthullen’ van  Stephen Harrod Buhner. Uitgegeven door Ankh-Hermes te Deventer, 2006;Read more

Category - Ancient Agri-Cultures