Toenemende bomensterfte in Europa sinds 2012

De jaarlijkse sterfte van de belangrijkste boomsoorten in Europa neemt enorm toe. Het gevolg is dat Europese bossen steeds minder koolstof opnemen en dat het risico op bosbranden groter wordt. Dit schrijftRead more

Wat doet elektromagnetische straling met planten?

Elektriciteit is niet meer weg te denken uit ons leven. We zijn overal en altijd omringd met elektrische apparatuur. Deze apparatuur veroorzaakt veelal elektromagnetische velden, die van invloed kunnen zijn opRead more

Plant electrophysiology for agriculture: Q & A

Interpreting electrical signals using machine learning enables the early detection of plant stress, disease, and nutrient deficiencies. PhytlSigns recent newsletter shares is relevant for everybody interestedRead more

Category - Electro-Magnetics