Global electric circuit and biological systems

Abstract The atmosphere is host to a complex electric environment, ranging from a global electric circuit generating fluctuating atmospheric electric fields to local lightning strikes and ions. … ThereRead more

De ‘vitaliteit’ van voedsel? Hoe meet je dit?

Dit is een vraag uit de wereld van de innovatie. Naar aanleiding van ons artikel “Kwantumlandbouw kan zorgen voor vitaler voedsel”. Een heel interessante vraag omdat er beweging lijkt te ontstaan rondom ditRead more

UV-licht helpt planten beter groeien met minder chemie

Dit filmpje is een mooi voorbeeld hoe een kunstenaar een grondgedachte van kwantum landbouw toegankelijk maakt. UV-licht voorkomt schade door bacteriën en schimmels. Daardoor hebben telers tot 50% minderRead more

Category - Light

Sorry, there are no posts found on this page. Feel free to contact website administrator regarding this issue.