Subtle Agroecologies: farming with the Hidden Half of Nature

THE NATURE OF THE INVISIBLE: RECONCILING SCIENCE AND SPIRITUALITY This book examines the principles and practices of farming and food systems from the perspective that half of life is not visible to usRead more

Veganisten vertwijfeld : signalen van planten onder stress

Planten maken geluiden als ze sterven. Onderzoekers ontdekken steeds vaker dat planten kunnen horen of ruiken. Trillingen in de lucht kunnen een nieuw veld openen in precisielandbouw waar boeren luisteren naarRead more

Toenemende bomensterfte in Europa sinds 2012

De jaarlijkse sterfte van de belangrijkste boomsoorten in Europa neemt enorm toe. Het gevolg is dat Europese bossen steeds minder koolstof opnemen en dat het risico op bosbranden groter wordt. Dit schrijftRead more

Category - Plant electricity