Toenemende bomensterfte in Europa sinds 2012

De jaarlijkse sterfte van de belangrijkste boomsoorten in Europa neemt enorm toe. Het gevolg is dat Europese bossen steeds minder koolstof opnemen en dat het risico op bosbranden groter wordt. Dit schrijftRead more

Plant electrophysiology for agriculture: Q & A

Interpreting electrical signals using machine learning enables the early detection of plant stress, disease, and nutrient deficiencies. PhytlSigns recent newsletter shares is relevant for everybody interestedRead more

De ElektroMagnetische aarde

De Universiteit van Utrecht produceert soms heel informatieve posters. Bij voorbeeld over elektromagnetisme van de aarde. Ook de natuurkundige principes van magnetisme. Dat helpt met het doorgronden van deRead more

Category - Quantum biology