Klei in de bodem gevoelig voor frequenties

Weer een recente ontdekking over frequenties als ‘bouwstenen’ van onze werkelijkheid. Het geheel van trillingen van leven en niet-leven kun je beschrijven als een Muzikaal verschijnsel. Dick MeijerRead more

Le Chant Secret des Plantes

Voici les parties les plus fascinantes du récent livre de Jean Thoby (www.plantarium.eco) “Le Chant Secret des Plantes” (éditions Rustica, Paris. 2019). Le sous-titre se lit comme suit : “SeRead more

Het geheimzinnige zingen van planten

Hier volgen de meest boeiende onderdelen van het recente boek van Jean Thoby (www.plantarium.eco) ‘Le Chant Secret des Plantes’ (Rustica editions, Paris. 2019). De ondertitel luidt ‘Zich herbronnen dankzijRead more

Category - Quantum Information