SUPPORT TREES in FIRE AREAS in Australia

/var/folders/w2/y1sl7ykj1fq4snp106181hvh0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/b7242743-7bd7-4f96-bce0-442c4c4c0b30.png

This request came from TreeWhisperers Jim Conroy and Basia Alexander from the USA-based Cooperative BioBalance.org  and PartnerWithNature.org

They are also the designers of the ECO-PEACE-TREATY I described in my book.

I support their initiative to complement the physical activities of protest and protection with this metaphysical approach. An approach that fits in the wider world view of reality in which Mass+Energy+Information are always integrated in everything. And an approach in which human consciousness is able to influence processes in nature.

You find all required information on:

http://partnerwithnature.org

Conroy and Alexander tell this: “Practical actions are only half of what is needed. The other half that’s needed is YOUR DIRECT AND CONSCIOUS INTERACTION WITH NATURE! “
These Healing Whispers® heal ecological damage such as the effects of fire. How? Through bioenergy and intention-based synergy of consciousness.
The power of your heart and mind are impacting trees and other Beings of Nature who need healing and balance to withstand and recover from fire damage.
You are welcome to freely share these FIRE WHISPERS for Australia, but don’t change them in any way.
Dr. Jim Conroy and Ms. Basia Alexander have extensive experience in California helping the trees/plants/ecosystem members that survived the initial fire to avoid growth-failure and to survive and thrive afterward. Re-establishing growth in a higher percentage of the survivors is vital to boosting the ecosystem into health again.

Henk Kieft

1 comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • BEHANDEL EEN BOOM ALS EEN BEZIELD WEZEN

  Van vrienden kreeg ik dit krantenbericht door. Het sluit naadloos aan op de bosbranden in het Amazone gebied en daarom plaats ik het op deze site.

  © 2019 Nederlands Dagblad, 19 oktober 2019, 03:00. Wim de Bruin • predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zutphen.

  Menselijke emoties toeschrijven aan bomen kon weleens cruciaal zijn in de strijd tegen ontbossing.

  Afgelopen zomer maakten wij een wandeling in een productiebos in Tsjechië, precies op het moment dat een aantal machtige loodrechte dennen door motorzagen neergehaald werd. Het gebrul van de zagen en het gekraak waarmee de bomen ter aarde vielen, werden onze oudste dochter (10) te veel. Hoe konden mensen andere levende wezens zo behandelen! Huilend vroeg ze of we weg konden. Onze rationele uitleg dat bomen geen gevoel hebben en dat er met die bomen nuttige dingen zouden gebeuren, was aan haar niet besteed.
  Bij het zien van de bosbranden in de Amazone, later deze zomer, begon ik meer van mijn dochter te begrijpen. Waarom die oeroude wouden die vol leven zijn, neerhalen, louter vanwege economisch gewin? Hebben de verantwoordelijken niet door dat dit niet alleen een houding van disrespect is tegenover de Schepper, maar ook het kappen van onze eigen levenslijn?

  Lord of the Rings

  In The Lord of The Rings, het magnum opus van J.R.R. Tolkien beschrijft hij het leven in de fictieve wereld Midden-Aarde. In deel 2 gebruikt het hoofd van de tovenaars, Saruman, hele bossen om zijn industriële ovens mee op te stoken om oorlogstuig te produceren. Op het toppunt van zijn macht overspeelt hij zijn hand en vergrijpt hij zich aan het oeroude bos Fangorn. Het bos blijkt vol intelligent leven te zitten in de vorm van Enten, een soort boomherders. Zij komen in opstand, het slaperige bos wordt wakker, en samen breken zij de legers van Saruman, slopen zijn machtige vesting en zetten alles onder water, waarna er ruimte komt voor herstel en nieuw leven.

  Fictie natuurlijk, maar wetenschappelijke ontdekkingen hebben laten zien dat het dichter bij de waarheid is dan we op het eerste gezicht zouden denken.
  Op 8 september zond VPRO Tegenlicht een documentaire uit over bossen. Daarin vertelt Suzanne Simard, hoogleraar bosecologie, over het zogeheten Wood Wide Web. Bomen communiceren met elkaar via een heel web van schimmels waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor een ziekte of een insectenplaag. De wijze waarop de planten via schimmels met elkaar communiceren, lijkt in veel opzichten op de manier waarop zenuwen met elkaar communiceren in de hersenen. Simard spreekt dan ook over een vorm van intelligentie die in bossen zichtbaar wordt.

  In het Oude Testament wordt meermalen over bomen gesproken als over wezens met menselijke emoties. Een boom kan hopen (Job. 14:7) en trots zijn kroon in de hoogte steken (Ezechiël 31:14). Als er een storm door de bossen trekt, beven de bomen als bange mensen (Jesaja 7:2). Als bosbranden de wouden van de Libanon teisteren, klagen de cipressen, als de wouden van Basan gekapt worden, huilen de eiken (Zacharia 11:2). Maar als de HEER komt in recht en gerechtigheid, jubelen de bomen (Psalm 96:12).

  Wat betreft eerbied voor de schepping houdt de Bijbel ons een spiegel voor. Als wij ons die eerbied voor alles wat in de schepping leeft opnieuw eigen maken en er met andere ogen naar gaan kijken, zullen we van binnenuit veranderen en anders gaan leven. Het benaderen van bomen als bezielde wezens kon weleens cruciaal zijn in de strijd tegen ontbossing. Mijn dochter voelde aan: als je een leven neemt, zelfs het leven van een boom, dan doe je iets groots, iets dat je niet zonder reden mag doen. Het helpt haar om op een andere manier te leven. Ze is vegetariër en voor haar staat er margarine zonder palmolie op tafel. Zodat er niet nog meer bomen onnodig zullen sneuvelen.