China ontdekt elektrokultuur .

Uit recente experimenten van het Chinese ministerie van Landbouw bleek dat de opbrengst van groentegewassen met 20 tot 30% kon toenemen, met 70-100% minder bestrijdingsmiddelen en 20% minder meststoffen.

Het World Economic Forum publiceerde dit interessante artikel 5 jaar geleden – 19 oktober 2018, geschreven door Sean Fleming. De titel ervan is eigenlijk verbazingwekkend: “China heeft een schokkende ontdekking gedaan op het gebied van voedselproductie – elektrocultuur.”

Vaste lezers van deze gaiacampus website zullen diep ademhalen en zeggen: eindelijk. Want deze techniek is al tientallen jaren, zo niet een hele eeuw, bekend. Yannick van Doorne bijvoorbeeld onderwijst deze technieken al 15 jaar in Frankrijk, Canada, België en andere landen. Ook de recente boeken van Sander Funneman ‘Electrisch Ecosysteem’ en ‘Electrische Context’ zijn gebaseerd op honderden wetenschappelijke artikelen over het elektrische leven van planten. Evenals het boek ‘Stralende Bomen’ van Henk Kieft en Sander Funneman (2022).

Maar laten we deze grootschalige doorbraak vieren. Hieronder vindt u het hele artikel:

Het land met de grootste bevolking ter wereld heeft ook het grootste aantal monden te voeden. Dat vraagt om meer voedselproductie. Maar meer voedselproductie betekent meer gebruik van hulpbronnen – voedingsstoffen in de bodem, water, kunstmest en pesticiden. Of toch niet?

Onderzoekers in China hebben een doorbraak bereikt waardoor meer voedsel kan worden verbouwd zonder deze eindige hulpbronnen te belasten. Het hangt allemaal af van de introductie van één belangrijke component: elektriciteit.

Volgens de South China Morning Post is uit experimenten van de Chinese Academie van Landbouwwetenschappen, waarbij boerderijen in het hele land betrokken waren, gebleken dat de opbrengst van groentegewassen met 20 tot 30% kan worden verhoogd. Dat is ondanks het gebruik van aanzienlijk minder pesticiden (een daling van 70 tot 100%) en een vermindering van 20% van het kunstmestverbruik.

De Chinese verslaggever Stephen Chen zei in de South China Morning Post van 16 september 2018: “China laat zijn groenten groter, sneller en sterker groeien … met behulp van elektriciteit.” Hij ging zelfs een stap verder door te stellen dat de productie kan stijgen zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.

In een reeks grote kassen, met een gezamenlijke oppervlakte van 3.600 hectare, zijn kale koperdraden drie meter boven de grond opgehangen. De kabels lopen over de hele lengte van de kassen en dragen snelle pulsen van positieve lading, tot 50.000 volt. Deze hoogspanningspulsen doden bacteriën en virale plantenziekten, zowel in de lucht als in de grond. Ze beïnvloeden ook de oppervlaktespanning van waterdruppels op de bladeren van planten, waardoor de verdamping wordt versneld.

De introductie van elektriciteit in de directe omgeving van de plant zou ook helpen bij het transport van natuurlijk geladen deeltjes, zoals bicarbonaat en calcium-ionen, binnen de plant. Het lijkt ook metabolische activiteiten zoals kooldioxide-absorptie en fotosynthese te versnellen, het proces waarbij zonlicht planten in staat stelt kooldioxide en water om te zetten in glucose, waarbij als bijproduct zuurstof wordt gegenereerd.

De bemoedigende resultaten van de studie leiden tot een toename van het gebruik van elektrocultuur in heel China, waarbij elk jaar 1.000 tot 1.300 hectare extra kweekruimte wordt toegevoegd. In het huidige groeitempo is dat een toename van 40% per jaar.

Experimenten met het effect van elektriciteit op de plantengroei zijn geen nieuw verschijnsel. De Chinese Academie van Landbouwwetenschappen houdt zich er al sinds de jaren negentig mee bezig en in 1985 berichtte de New York Times over experimenten aan het Imperial College in Londen waarbij kleine doses elektriciteit aan plantencellen worden toegediend. En al in 1902 werden waarnemingen gedaan over de manier waarop elektriciteit planten leek te beïnvloeden, toen professor S Lemstroem opmerkte dat planten die onder het noorderlicht groeiden, sneller groeiden dan dezelfde planten in een warmer klimaat. Eerdere elektrische experimenten met planten uit de 18e en 19e eeuw leverden zelden overtuigende resultaten op, hoewel dit waarschijnlijk te wijten is aan de onbetrouwbaarheid van de betrokken apparatuur en het rudimentaire begrip van elektriciteit.

Dat China deze experimenten nu uitvoert in functionerende landbouwbedrijven, waar gewassen worden geteeld – in plaats van uitsluitend in laboratoriumomstandigheden – geeft een duidelijker indicatie van de betrouwbaarheid van de resultaten. En met kassen die meer dan 4 miljoen hectare beslaan en jaarlijks voor bijna 1 biljoen yuan aan groenten produceren, zijn de implicaties van deze experimenten ook enorm. Meer voedsel produceren zonder de hulpbronnen exponentieel onder druk te zetten of onbetaalbaar hoge hoeveelheden chemicaliën te gebruiken, wordt waarschijnlijk een van de blijvende thema’s van de 21e eeuw.

Tussen 2015 en 2050 zal de helft van de wereldbevolking naar verwachting groeien in slechts negen landen: Democratische Republiek Congo, Ethiopië, India, Indonesië, Nigeria, Pakistan, Tanzania, Oeganda en de Verenigde Staten.

De bevolking van China zal naar verwachting een piek bereiken van ongeveer 1,4 miljard in 2030, alvorens geleidelijk af te nemen. De Verenigde Naties schatten dat de wereldbevolking in 2030 8,5 miljard zal bedragen, tegenover 7,3 miljard nu. Op dat moment zal China waarschijnlijk zijn vervangen als het dichtstbevolkte land ter wereld door India, en zal Nigeria goed op weg zijn om het op twee na grootste land ter wereld te worden qua bevolkingsomvang.

Commentaar van HK: Dit is een zeer overtuigende ondersteuning voor deze kwantumlandbouwtechniek. Tegelijkertijd roept het enkele onderzoeksvragen op over het toegenomen energiegebruik dat moet worden afgewogen tegen het grote voordeel van een toegenomen productie zonder materiële inputs. Het onderzoek moet zich richten op het toegenomen energieverbruik en het effect daarvan op de klimaatverandering, op de vraag naar het effect op de vitaliteit van dit voedsel en op de controle van een mogelijk effect op de gezondheid van de werknemers in de geëlektrificeerde kassen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator.

https://www.weforum.org/agenda/2018/10/

Henk Kieft