Electrische signalering in planten

Een interessant nieuw apparaatje voor plant liefhebbers, telers en onderzoekers. Het Zwitserse bedrijf Vivent is al ver gevorderd met de ontwikkeling van een elektrisch apparaatje om de plantgezondheid te monitoren. Zij noemen het PhytlSigns.

Een plant reageert met specifieke elektrische signalen op bepaalde veranderingen in de omgeving. Grote ‘actiepotentialen’, bijvoorbeeld, duiden op een aanval van luizen. Alle planten gebruiken elektrische signalen voor allerlei doeleinden, hoewel ons begrip ervan nog steeds onderontwikkeld is. Juist daarom is dit apparaatje een welkome aanvulling op bestaande technieken.

Hier is een recente powerpoint presentatie die Vivent onlangs heeft gedeeld in een internationaal seminar in April 2021, met hun instemming beschikbaar op deze site.

https://european-seed.com/2021/03/plants-are-talking-to-grow-food-sustainably-lets-listen-in-a-european-seed-innovation-webinar/

Het PhytlSigns apparaatje registreert de electrische signalen en verwerkt de specifieke informatie met behulp van machine learning, oftewel artificiële intelligentie.

Henk Kieft

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.