Het hele Ecosysteem is ook een elektrisch gebeuren

Het boek van Sander Funneman “Elektrisch Ecosysteem’ opent de deur naar het elektrische aspect van onszelf en alle leven om ons heen. Dat bijen bloemen bestuiven met behulp van elektrische ontlading, dat bacteriën magnetisch gevoelig zijn, hoe het magnetisch veld van de maan invloed heeft op aards leven, dat het gedrag van koeien en honden kan veranderen onder invloed van zendmasten, dat kippen het aardmagnetisch veld kunnen waarnemen, hoe bomen het de atmosfeer elektrisch opladen, hoe diverse bomen door zendmasten verzwakt worden, dat zebravinkvrouwtjes kijken naar de uitstraling van hun partners, dat zeehonden een snor hebben met radarfunctie. Het boek staat vol met dit soort fascinerende voorbeelden, allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Natuurlijk geldt dit ook voor de mens.

Hierdoor ontstaat een ander wereldbeeld waarin niet langer alleen chemische reacties bepalend zijn maar waarin alles blijkt te draaien om elektriciteit en magnetisme. Het is een kennismaking met de ongeziene energiedimensies van mensen, dieren, planten en de aarde. Daarnaast introduceert het boek ook een zorgwekkende realiteit omdat het gebruik van steeds meer kunstmatige stralingsbronnen risico’s met zich mee brengt. Ook biedt het een hoopvol perspectief, want hoewel stralingsbronnen schade aan kunnen richten kunnen daarentegen specifieke frequenties ook helpen bij genezingsprocessen. Het boek spreekt over de kwetsbaarheid van het natuurlijk elektrisch ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden blijkt te zijn. Het boek noopt tot een heel zorgvuldig omgang met deze risico’s en met deze kansen.

Het boek biedt een prachtige aanvulling op Quantum Leaps in Agriculture, met talrijke nieuwe voorbeelden.

Het boek is heel toegankelijk geschreven en stelt ook de nodige filosofische en technische vragen bij de onnozele wijze waarop we de nieuwe 5G communicatie technologie over ons heen uitrollen.

Te bestellen o.a. bij bol.com

Zie ook de website http://www.elektrisch-ecosysteem.nl

Henk Kieft

Add comment