Straling van alle kanten bekeken

Het Wetenschappelijk Platform Elektromagnetische velden Nederland, het WPEN, biedt de eerste publicatie aan die ‘STRALING VAN ALLE KANTEN BEKIJKT’.

Twee leden van het eerste uur, Henk Kieft en Sander Funneman, hebben in de afgelopen 4 maanden intensief gewerkt om deze bundel samen te stellen met 30 wetenschappers en deskundigen uit het netwerk.

Het is verschenen als e-book https://www.bravenewbooks.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/531857/s/epub-straling-van-alle-kanten-bekeken-245835-www-bravenewbooks-nl/

en als paperback

https://www.bravenewbooks.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/531804/s/straling-van-alle-kanten-bekeken-244959-www-bravenewbooks-nl/

De bundel biedt een actuele en breed georiënteerde verzameling onderbouwde invalshoeken over de impact van straling op al het leven. Alle auteurs hebben de consequenties van toenemende straling in de leefomgeving belicht vanuit hun eigen achtergrond: biologisch, natuurkundig, medisch, technisch, psychologisch, ervaringsdeskundig, et cetera.

Het boek:

  • geeft beleidssuggesties voor zowel landelijke als lokale politiek
  • biedt aanknopingspunten voor de overbrugging van de 5G-controverse
  • geeft suggesties om beleid te verbinden aan de noodzaak tot persoonlijkebescherming
  • brengt recente theoretische inzichten samen met de actuele praktijkDe bundel is bedoeld als vraagbaak en onafhankelijke gids in het doolhof van 5G- controverse, voor bijvoorbeeld geïnteresseerde burgers, politici, bestuurders en beleidsmakers van politieke partijen in de Tweede Kamer en Gemeenteraden.

Het WPEN dankt alle auteurs: prof. dr. Dick K.F. Meijer, ir. Henk Kieft, drs. Jos Timmer, ir. Dolf Zantinge, Sander Funneman, dr. Hugo Schooneveld, Hans Bakker, ir. Hans Geesink, dr. Roeland van Wijk, dr. Eduard van Wijk, ing. Walter Thut, ir. Monique Groeneveld, dr. Saskia Bosman, drs. Edith van den Boom, drs. Ruud Swagemakers, drs. Liesbeth Adriaansens, Sylvia Slegers, Judith Jobse, Silvia Belgraver, Carolien Schooneveld, ir. Raymond Lescrauwaet, drs. ir. Koen van Biesen, dr. ir. George Remkes, dr. ir. Inge-Willem Noordergraaf, Odette de Neeling, drs. ing. Jan van Gils, Marnix Lamers, Rob Verboog.

Henk Kieft

Add comment