Wat is kwantumlandbouw eigenlijk?

Wat is kwantum landbouw?

 

“Er is meer aan de hand. Kan ik dat onderbouwen? Kan ik er iets mee in de praktijk?”

“Ik zou graag werken met de natuur als basis, als uitgangspunt.”

“Ik weet dat er bredere kennis is. Die wil ik opzuigen, voor mezelf en voor mijn bedrijf.”

“Kunnen we dat ‘zweverige’ ook tastbaar maken?”

“Kan ik kwaliteit van voedsel ook meetbaar maken?”

Met deze nieuwsgierige vragen kwamen deelnemers op de cursus kwantumlandbouw af. Maar wat is kwantumlandbouw nou precies? Dat is een vraag die veel mensen stellen. Kwantumfysica is een logische term, maar kwantum-landbouw?

Kwantumlandbouw is een fundamentele aanvulling op de bestaande landbouwkennis.

De ontwikkeling van de kwantumnatuurkunde begon ongeveer een eeuw geleden. Veel van deze inzichten zijn in de moderne techniek al toegepast. Bijvoorbeeld in mobiele telefoons, in laserstraling, in bestraling van kanker en in de kwantumcomputer die niet te kraken valt. En het begint tot sommige mensen door te dringen dat deze inzichten ook gelden in de biologie. Sterker nog, met deze benadering komen twee fundamentele vernieuwingen in de landbouwtechnieken on de hoek. Waarin zien we die vernieuwing dan?

De moderne landbouw is gebaseerd op wat we leren op school en wat we opsteken van collega’s en adviseurs. Deze technieken gaan ervan uit dat de werkelijkheid bestaat uit deeltjes. De kwantumlandbouw werpt vooral licht op diverse technieken die we nog nauwelijks begrijpen. Denk aan technieken met elektromagnetische golven, die werken met trillingen van allerlei frequenties. Denk ook aan methoden die werken met het bewustzijn van de mens, en met zijn intuïtieve verbinding met dier, plant en bodem, dat wil zeggen met de natuur.

Op het eerste gezicht misschien vreemde technieken, maar in de praktijk blijkt dat deze technieken de opbrengsten met tientallen procenten kunnen vergroten, dat inputs efficiënter benut worden en dat kwaliteit en houdbaarheid van voedsel verbeteren.

De praktijk laat hier en daar al zien dat openhartige en intelligente toepassing van deze technieken de inkomenspositie en het imago van de sector aanzienlijk kunnen verbeteren. Want deze technieken zijn gebaseerd op dieper inzicht in de natuurlijke processen, ze versterken de inherente krachten in de natuur en verstevigen de verbinding tussen het bedrijf en de omgeving. Dat laatste gaat heel ver: er blijkt zelfs verbinding te bestaan met frequenties die vanuit de kosmos op aarde terecht komen.

Het spreekt voor zich dat beide technieken – de elektromagnetische en de intuïtieve – vragen om nieuw inzicht in levensprocessen en de beïnvloeding daarvan. Maar let wel: deze technieken vragen nog meer, namelijk een andere grondhouding van de boer en tuinder en bosbeheerder ten opzichte van de planten en de dieren en ook ten opzichte van zichzelf. Ze vragen om een dieper verbinding tussen de beheerder en het leven dat hij op zijn bedrijf en in zijn gebied probeert te beheren.

Energie draagt materie.

Het is een nieuw gegeven dat energie nodig is voor het in stand houden van deeltjes. Onderzoeker Rubbia heeft het aantal energiekwanten berekend dat nodig is om 1 deeltje materie in stand te houden: dat is 9,746 x 109. Dus miljarden kwanten energie dragen een (1) deeltje materie! Voor zijn ‘constante van Rubbia’ ontving hij in 1984 de Nobelprijs voor natuurkunde. Een kwant energie is de kleinste hoeveelheid energie die we kennen, een vinding van Max Planck, ruim honderd jaar geleden. Daaruit is de term kwantumnatuurkunde voortgekomen.

Sommige mensen gebruiken iets andere woorden en zeggen bijvoorbeeld: “Planten, dieren en mensen zijn lichtdragers.” Dat klopt ook wel zoals zal blijken. Een kernbegrip in deze denkwijze is het foton, het kleinste beetje licht voor zover wij nu weten. Misschien wel de meest bijzondere ontdekking in de kwantumtheorie is dat materie zich aan ons kan tonen als deeltje en als golf. Het is dus geen gekke gedachte dat materie door licht gedragen wordt.

Het foton is een licht-kwantum. Dat wil zeggen: het kleinste pakketje energie waarin licht of andere elektromagnetische straling wordt uitgezonden. De energie E van een golfbeweging is gelijk aan de frequentie f van de golf maal de constante van Planck h: E=hxf.

Anthony Oettinger formuleert deze samenhang tussen deeltjes, energie en informatie iets praktischer: “Zonder materie is niets tastbaar, zonder energie komt materie niet in beweging, en zonder informatie zijn materie en energie beide ongeorganiseerd en leiden tot niets.”

 

MEI = Massa + Energie + Informatie.

Deze visies van Rubbia en Oettinger op de werkelijkheid hebben later geleid tot het MEI-concept. Dit is een visie op de werkelijkheid waarin massa, energie en informatie onverbrekelijk verbonden zijn. En dat kwantum-inzicht in de werkelijkheid gaan wij nu toepassen op de landbouw. Dit inzicht brengt een grote verrassing met zich mee. Want ineens hebben we twee families van nieuwe technieken aan de realistische werkelijkheid toegevoegd. Het golf-denken brengt technieken van frequentie en energie met zich mee. Inclusief muziek! En het Informatie-denken gaat nog een laag dieper, daarmee komen patronen, bewustzijn en intuitie om de hoek.

Kort samengevat: kwantum landbouw verrijkt de technieken van de ‘Massa familie’ M met technieken van de ‘Energie-familie’ E en met een ‘Informatie-familie’ I. Het plaatje hieronder zet deze verrijking in schema.

De M staat in veel artikelen voor Materie, maar voor de helderheid zie ik die M liever als Massa. Dat is niet alleen een kwestie van taal, maar ook van precisie. Volgens Einstein kan materie zich uitdrukken als deeltje (met massa) maar ook als golf (met energie). Dus ‘materie’ kun je associeren met deeltje en met golf, dus ‘energie’ is op zichzelf al een uitdrukking van ‘materie’. Daarom zie ik de M liever als de Massa van deeltjes en met de E bedoel ik dan de energetische uitdrukking die bij die massa hoort. Het eerste inzicht is dus dat Materie bestaat uit Massa en Energie. Pas later is Informatie daar bij gekomen.

De plant als muzikaal verschijnsel.

Een tweede inzicht dat de laatste twintig jaren weer sterk opkomt is een elektrische kijk op planten en dieren. Die kijk was ook 100 jaar geleden al in zwang, maar werd overheerst door de chemische kijk op de werkelijkheid. Het elektrische biedt opnieuw een boeiende aanvulling op het biologische en het chemische.

Met de nieuwe inzichten van de bio-elektronica in de plantenwereld proberen onderzoekers –bijvoorbeeld bij Koppert Biological Systems – de interne robuustheid van planten en hun weerstand tegen ziekten of plagen te versterken. Dit soort elektrische analyse van planten leidt ook tot allerlei muzikale experimenten waarin een midi-synthesizer de elektrische signalen van de plant vertaalt in muziektonen. Bijvoorbeeld bomen vertonen heel duidelijk elektrische verschijnselen die variëren met de omstandigheden!