Een onbekend walvis gezang

scientias.nl 10 juni 2021. Blauwe vinvissen zijn de grootste dieren ter wereld. Maar tegelijkertijd zijn ze ook één van de moeilijkste om te vinden. Niet alleen zijn ze heel zeldzaam – naar schatting heeftRead more

Het Elektromagnetisch Universum: de Natuur wordt aangestuurd door semi-harmonische EMF frequenties

Een prachtig overzichtsartikel van Prof. Dick K. F. Meijer,  Universiteit Groningen, Nederland. Hij onderbouwt de visie dat onze werkelijkheid altijd een combinatie is van Massa, Energie en InformatieRead more

UV-licht helpt planten beter groeien met minder chemie

Dit filmpje is een mooi voorbeeld hoe een kunstenaar een grondgedachte van kwantum landbouw toegankelijk maakt. UV-licht voorkomt schade door bacteriën en schimmels. Daardoor hebben telers tot 50% minderRead more

Category - Sound Technology